Zie bijgevoegde brief van het stadsbestuur in verband met de coronamaatregelen, meer bepaald voor het contactonderzoek voor verenigingen.